Política de privadesa

1.-POLÍTICA DE PRIVACITAT

QUALIGAL CONSULTORIA I ASSESSORIA SLNE . informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser demanats per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web.


En aquest sentit,  QUALIGAL CONSULTORIA I ASSESSORIA SLNE  garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reial Decret 1720 /2007, de 21 desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD. L’ús d’aquest web implica l’acceptació d’aquesta política de privadesa.

2.-RECOLLIDA, FINALITAT I TRACTAMENTS DE DADES

QUALIGAL CONSULTORIA I ASSESSORIA SLNE  té el deure d’informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, ja sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos al lloc web.

En aquest sentit,  QUALIGAL CONSULTORIA I ASSESSORIA SLNE  serà considerada com a responsable de les dades demanades mitjançant els mitjans anteriorment descrits.


Alhora  QUALIGAL CONSULTORIA I ASSESSORIA SLNE  informa els usuaris que la finalitat del tractament de les dades recollides contempla: L’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió a l’agenda de contactes, la prestació de serveis i la gestió de la relació comercial.
Les operacions, les gestions i els procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.


Totes les dades personals, que siguin recollides a través del lloc web de  QUALIGAL CONSULTORIA I ASSESSORIA SLNE , i per tant tingui la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporades als fitxers declarats davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per  QUALIGAL CONSULTORIA I ASSESSORIA SLNE.

3.-COMUNICACIÓ D’INFORMACIÓ A TERCERS

QUALIGAL CONSULTORIA I ASSESSORIA SLNE . informa als usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions, llevat que aquesta cessió de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament . En aquest darrer cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan  QUALIGAL CONSULTORIA I ASSESSORIA SLNE  disposi del consentiment exprés de lusuari.

4.-DRETS DELS USUARIS

La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal concedeix als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les dades personals.


Mentre que les dades de l’usuari són objecte de tractament per part de  QUALIGAL CONSULTORIA I ASSESSORIA SLN E.. Els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el que preveu la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent adreça   : que sigui substituïda al Registre General de Protecció de Dades. Aquesta comunicació ha de reflectir la informació següent: Nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.


L’exercici de drets l’ha de fer el mateix usuari. Això no obstant, poden ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En aquest cas, cal aportar la documentació que acrediti aquesta representació de linteressat.


5.-ÚS DE COOKIES I DEL FITXER D’ACTIVITAT


El prestador pel vostre propi compte o el d’un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesura, poden utilitzar cookies quan un usuari navega pel lloc web. Les galetes són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el temps de navegació.


Les cookies utilitzades pel lloc web s’associen únicament amb un usuari anònim i el vostre ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l’usuari. Mitjançant l’ús de les galetes resulta possible que el servidor on es troba la web, reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés als usuaris que s’hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se a cada visita. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i els paràmetres del trànsit, controlar el progrés i el nombre d’entrades.


L’usuari té la possibilitat de configurar el vostre navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al vostre equip. Si us plau, consulteu les instruccions i manuals del vostre navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar el lloc web, no és necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les galetes enviades pel lloc web, o el tercer que actuï en nom seu, sense perjudici que sigui necessari que l’usuari iniciï una sessió com a tal a cadascun dels serveis la prestació dels quals requereixi el registre previ o “login”.


Les galetes utilitzades en aquest lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior. En cap cas no s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal

ADRECES IP

Els servidors del lloc web podran detectar automàticament l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquesta es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el processament posterior de les dades per tal d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, ordre de visites, punt d’accés, etc.

SEGURETAT

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, com ara firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot per evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.


Tot procés de contractació o que comporti la introducció de dades personals de caràcter alt (salut, ideologia,…) seran sempre transmesos mitjançant protocol de comunicació segura (Https://,…), de manera que cap tercer tingui accés a la informació transmesa via electrònica.