1. CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ. INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ

1.1. Aquestes condicions generals de contractació juntament, si escau, amb les condicions particulars que es puguin establir, regularan expressament les relacions sorgides entre Www.sananton i els tercers (usuaris) que adquireixin els productes oferts a través de www.sananton.com.

1.2. Aquestes Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació, el Reial decret 1906/1999 per el que es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals en desenvolupament de l’article 5.3 de la Llei 7/1998, la Llei 26/1984 General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, la Llei 7/1996 d’Ordenació del Comerç Minorista, el Reial decret llei 59/2003 de 19 de desembre, de signatura electrònica. Llei 56/2007 de 28 de desembre, de mesures d’impuls de la societat de la informació, RDL 1/2007 de 16 de novembre,pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries i totes les altres disposicions legals que siguin aplicables

1.3. La utilització i/o l’adquisició de qualsevol dels productes de Www.sananton.com suposa l’acceptació com a usuari, sense reserves de cap mena, de totes i cadascuna de les Condicions Generals de Contractació, de les Condicions Generals d’Utilització del Portal així com si escau, a les Condicions Particulars que, si escau, regeixin l’adquisició.

1.4. Coop. Agrària San Anton SCA informa que els tràmits per efectuar l’adquisició de béns són aquells que es descriuen en aquestes condicions generals, així com aquells altres específics que s’indiquin en pantalla durant la navegació, de manera que l’usuari declara conèixer i acceptar aquests tràmits com a necessaris per accedir als productes i/o serveis oferts al Portal.

1.5. Qualsevol modificació i/o correcció de les dades proporcionades pels usuaris durant la navegació haurà de fer-se segons les indicacions incloses al Portal.

2. SISTEMA DE COMPRA

2.1. Els productes oferts a www.www.sananton.com, així com les seves característiques i preus de venda, hi figuraran anunciats. Així mateix, s’informarà de les despeses d’enviament al domicili de l’usuari, que seran sempre per compte del client. Els preus indicats inclouen l’IVA, si bé seran sotmesos als impostos que els siguin aplicables si escau, d’acord amb la informació proporcionada per l’usuari i seran en tot moment els preus vigents, llevat d’error tipogràfic. Es reserva el dret a modificar sense avís previ els productes continguts i oferts a través de Www.sananton.com. Podran així afegir nous productes o deixar d’oferir-se sense previ avís. Les il·lustracions,denominacions i etiquetes dels productes sense marca poden patir modificacions sense avís previ el que no alterarà les característiques, quantitat, qualitat i origen dels productes oferts.

2.2. Per a l’adquisició dels productes a www.www.sananton.com, se sol·licitarà als usuaris que procedeixin a comprar com a usuaris convidats oa registrar-se, per a això aquests usuaris, que hauran de ser majors d’edat, hauran d’emplenar les caselles conforme a les instruccions que apareguin a la pantalla. Es recorda a lusuari que aquest és responsable de la veracitat de les dades introduïdes.

2.3. Una vegada registrat l’usuari, i per procedir a la compra, haureu d’afegir el producte que voleu adquirir a la «carreta de la compra», emplenant a aquests efectes el formulari de comanda subministrat i enviant-ho a www.www.sananton.com suposa la lectura i acceptació irrevocable de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals, així com si escau, de les Condicions Particulars existents. La compra s’entendrà efectuada al domicili de Www.sananton.com.

2.4. Un cop efectuada la compra i en el termini més breu possible, www.sananton.com remetrà a l’usuari per correu electrònic un comprovant de la compra. La factura serà enviada juntament amb la comanda a la direcció facilitada. La confirmació de comanda i el comprovant de compra no tindran validesa com a factura. Els preus de compra seran els vigents en el moment en què es fa la comanda. Les despeses d’enviament es calcularan automàticament en funció de l’adreça d’enviament facilitada pel client i de l’import de la compra. Si la vostra comanda és superior a 1000€ de compra o de més de 200 quilograms taxables contacteu amb nosaltres directament perquè us puguem tramitar la vostra comanda i posteriorment remetre-li el millor pressupost d’enviament segons destinació.

2.5.www.sananton.com es reserva el dret de cancel·lar l’accés al portal dels usuaris que mantinguin saldos deutors o impagats amb www.sananton.com

2.6 Productes en Oferta. Tots els productes que www.sananton.com promocioni a un preu especial es mostraran a la web amb la següent informació: Oferta. Aquestes ofertes estaran disponibles fins a la data indicada, excepte fi d’existències, i en aquest cas el producte desapareixerà automàticament de la web.

2.7 Les comandes realitzades amb destinació fora d’Espanya no podran ser cancel·lades/anul·lades passades 48 hores des de la confirmació de la comanda per qualsevol dels mitjans de pagament disponibles pels costos que comporta la preparació, l’envasament, la manipulació i l’enviament.

3. FORMA DE PAGAMENT, LLIURAMENT I DESISTIMENT DE LES COMANDES

3.1. PAGAMENT.

El pagament del preu dels béns comprats i de les despeses d’enviament es farà de conformitat amb els mitjans de pagament que a cada moment s’assenyalin al Portal. Us garantim que cadascuna de les transaccions realitzades és 100% segura. Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es fan utilitzant un entorn segur. www.sananton.com utilitza un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Socked Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Actualment els mitjans de pagament disponibles són:

Actualment treballem amb quatre mètodes de pagament:

a.TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA Transferència a favor d’Agrària San Anton SCA al següent compte: ES35 3187 0310 0210 9309 1823 de Caixa Rural del Sru Indicar el Número de Comanda a l’espai reservat a concepte. Per a Transferències Internacionals: IBAN ES35 3187 0310 0210 9309 1823 

b.TARGETA DE CRÈDIT/DÈBIT Li garantim que cadascuna de les transaccions realitzades a www.sananton.com és 100% segura. Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es fan utilitzant un entorn segur. www.sananton.com utilitza un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Socked Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa. Així mateix les dades sobre la targeta de crèdit no queden registrades en cap base de dades sinó que van directament al TPV (Terminal Punt de Venda del Banc). A més us informem que en un esforç per proporcionar major seguretat als propietaris de targetes de crèdit, hem incorporat a la nostra passarel·la de pagaments el sistema de pagament segur anomenat CES (Comerç Electrònic Segur). D’aquesta manera,si sou titular d’una targeta “securitzada” sempre podreu efectuar pagaments amb targeta a la nostra botiga.

Què és CES (Comerç Electrònic Segur)?

CES és un sistema per assegurar les transaccions a Internet promogut per Visa Internacional, Mastercard, Microsoft i Netscape, entre d’altres. La finalitat principal és donar més seguretat tant a l’usuari d’Internet com als comerços que venen a través de la Xarxa en autentificar el comprador com a legítim titular de la targeta que utilitzeu. A la pràctica, en pagar amb una targeta “securitzada”, se us sol·licitarà, a més del número i data de caducitat, una clau personal d’ús exclusiu per a compres per Internet que us identifica, de manera inequívoca, com el seu propietari. D’aquesta manera, ningú no podrà fer una compra a Internet si desconeix aquesta clau. Si encara no heu rebut una clau personal d’ús exclusiu per a pagaments a Internet,us aconsellem que sol·liciteu a la vostra entitat financera adherir les vostres targetes al servei de Comerç Electrònic Segur. Per això pot posar-se en contacte amb el seu banc o si és client de banca electrònica podrà demanar-ho en línia directament. El frau amb targeta de crèdit és un delicte, i Www.sananton.com, entaularà acció judicial contra tot aquell que faci una transacció fraudulenta a la nostra botiga on-line. En les comandes pagades amb targeta, un cop rebut el pagament, si el client vol la devolució de l’import i cancel·lació de la comanda haurà d’abonar unes despeses del 10% del valor de la comanda en concepte de despeses bancàries i gestions.entaularà acció judicial contra tot aquell que realitzi una transacció fraudulenta a la nostra botiga on-line. valor de la comanda en concepte de despeses bancàries i gestions.entaularà acció judicial contra tot aquell que realitzi una transacció fraudulenta a la nostra botiga on-line. valor de la comanda en concepte de despeses bancàries i gestions.

c.PAYPAL És un sistema que permet a qualsevol persona que tingui una adreça de correu electrònic enviar o rebre diners en línia de manera totalment segura, fàcil, ràpida i de cost totalment gratuït per al comprador. Sistema de pagament segur per Internet desenvolupat pel Grup Ebay. Per poder utilitzar aquesta forma de pagament, caldrà haver-la donat d’alta prèviament a www.paypal.es.

d.CONTRA REEMBOSSAMENT Rebreu a l’adreça de lliurament indicada la vostra comanda, la qual haurà de ser pagada en el moment de la recepció d’aquesta. El pagament contra reemborsament només accepta diners en metàl·lic (no xecs). Aquesta modalitat té un cost únic del 5% sobre l’import de la compra.

Nota: www.sananton.com es reserva el dret de no acceptar l’enviament a reemborsament si creiem que hi ha raons suficients (falsitat en dades, possibilitat de frau, impossibilitat de contactar amb el client…) donant-li com a única opció, el pagament mitjançant transferència o ingrés bancari. Els Enviaments Internacionals NO es poden pagar Contra Reemborsament.  

3.2. LLIURAMENT.

El lliurament de les comandes es realitza per MENSAJERIA. El termini de lliurament mitjà d’un producte indicat com a disponible en el moment de la compra és de 5 a 7 dies. www.sananton.com s’obliga executar el lliurament del producte, com a molt tard en el termini de 30 dies hàbils a partir del dia següent a aquell en què l’Usuari hagués acceptat les presents condicions i efectuat el pagament. No obstant això, Www.sananton.com s’exonera de tota responsabilitat en els supòsits en què s’excedeixi el termini establert per cas fortuït, força major o per causa de tercers aliens a Www.sananton.com. www.sananton.com garanteix el lliurament al transportista, després de la realització de la comanda, i la comprovació del pagament, de totes aquelles comandes que es formalitzin abans de les 18:00 hores (hora espanyola), sempre que es trobin en estoc ,i llevat que es facin en dissabtes, diumenges i festius. En aquest cas la comanda es tramitarà el primer dia laborable posterior al dia de realització de la mateixa. A més, cal tenir en compte que els terminis es computen en dies laborables i que es poden veure alterats per festes locals o nacionals. I recordeu, si la forma de pagament escollida és transferència bancària, no es realitzarà l’enviament de la comanda fins que no tinguem confirmació bancària de la transferència. www.sananton.com es reserva el dret de variar el tipus d’enviament i la companyia per la qual s’efectua aquest, independentment del que s’ha exposat en aquestes pàgines, i sempre que no suposi un perjudici manifest per al client. Atenció: En cap cas no es realitzaran enviaments a apartats postals.En aquest cas la comanda es tramitarà el primer dia laborable posterior al dia de realització de la mateixa. A més, cal tenir en compte que els terminis es computen en dies laborables i que es poden veure alterats per festes locals o nacionals. I recordeu, si la forma de pagament escollida és transferència bancària, no es realitzarà l’enviament de la comanda fins que no tinguem confirmació bancària de la transferència. www.sananton.com es reserva el dret de variar el tipus d’enviament i la companyia per la qual s’efectua aquest, independentment del que s’ha exposat en aquestes pàgines, i sempre que no suposi un perjudici manifest per al client. Atenció: En cap cas no es realitzaran enviaments a apartats postals.En aquest cas la comanda es tramitarà el primer dia laborable posterior al dia de realització de la mateixa. A més, cal tenir en compte que els terminis es computen en dies laborables i que es poden veure alterats per festes locals o nacionals. I recordeu, si la forma de pagament escollida és transferència bancària, no es realitzarà l’enviament de la comanda fins que no tinguem confirmació bancària de la transferència. www.sananton.com es reserva el dret de variar el tipus d’enviament i la companyia per la qual s’efectua aquest, independentment del que s’ha exposat en aquestes pàgines, i sempre que no suposi un perjudici manifest per al client. Atenció: En cap cas no es realitzaran enviaments a apartats postals.s’ha de tenir en compte que els terminis es computen en dies feiners i que es poden veure alterats per festes locals o nacionals. I recordeu, si la forma de pagament escollida és transferència bancària, no es realitzarà l’enviament de la comanda fins que no tinguem confirmació bancària de la transferència. www.sananton.com es reserva el dret de variar el tipus d’enviament i la companyia per la qual s’efectua aquest, independentment del que s’ha exposat en aquestes pàgines, i sempre que no suposi un perjudici manifest per al client. Atenció: En cap cas no es realitzaran enviaments a apartats postals.s’ha de tenir en compte que els terminis es computen en dies feiners i que es poden veure alterats per festes locals o nacionals. I recordeu, si la forma de pagament escollida és transferència bancària, no es realitzarà l’enviament de la comanda fins que no tinguem confirmació bancària de la transferència. www.sananton.com es reserva el dret de variar el tipus d’enviament i la companyia per la qual s’efectua aquest, independentment del que s’ha exposat en aquestes pàgines, i sempre que no suposi un perjudici manifest per al client. Atenció: En cap cas no es realitzaran enviaments a apartats postals.com es reserva el dret de variar el tipus d’enviament i la companyia per la qual s’efectua aquest, independentment del que s’ha exposat en aquestes pàgines, i sempre que no suposi un perjudici manifest per al client. Atenció: En cap cas no es realitzaran enviaments a apartats postals.com es reserva el dret de variar el tipus d’enviament i la companyia per la qual s’efectua aquest, independentment del que s’ha exposat en aquestes pàgines, i sempre que no suposi un perjudici manifest per al client. Atenció: En cap cas no es realitzaran enviaments a apartats postals.

Si en rebre el producte el client no està conforme ho ha d’indicar inexcusablement a l’albarà de lliurament proporcionat per l’empresa de transport assignada indicant les anomalies trobades a la recepció. En el moment de la recepció, l’Usuari ha d’anotar al rebut que l’ha rebut amb “Amb Danys”. Si al resguard de lliurament apareix com a lliurat a “Bon Estat”, la seva reclamació no podrà ser atesa de forma satisfactòria.

L’estàndard de la indústria del transport de mercaderies per resoldre una reclamació és de 8-12 setmanes. L’empresa té com a objectiu que totes les reclamacions estiguin resoltes en un termini màxim de 90 dies hàbils des que es presenta l’expedient complet.  

3.3. DEVOLUCIONS I DRET DE DESISTIMENT

El client disposarà d’un termini de set (7) dies naturals per resoldre la compravenda, sempre que la naturalesa pròpia del bé adquirit ho permeti. Aquest termini es computarà a partir de la recepció pel client dels béns comprats. S’entendrà que el client ha conegut el dret de desistiment des de l’entrada a la Botiga, que exigeix ​​la lectura i l’acceptació de les presents Condicions Generals, i en tot cas des del moment que efectuï la comanda. Aquest dret de desistiment no és aplicable a aquells productes personalitzats o que per raons d’higiene o altres excepcions legalment contemplades no siguin susceptibles de desistiment. Les devolucions de les comandes s’han de remetre a la direcció de Coop. Agrària Sant Anton SCA SL. Exercitat pel client el dret de resolució, www.sananton.com tornarà les quantitats rebudes mitjançant abonament, sense cap retenció, i immediatament. Seran per compte del client les despeses de devolució Per fer una devolució hauràs de tenir en compte el següent:

a) Per efectuar una devolució a www.sananton.com aquesta s’ha de fer en un termini de 7 dies després de la data de recepció. Les despeses de devolució aniran a compte del client.

b) El producte a tornar ha d’estar en el seu estat original, i sense haver estat usat o manipulat.

c) No s’admeten devolucions en productes d’ús personal o íntim per qüestions d’higiene atesa la naturalesa d’aquests. Els productes oberts no poden ser tornats a menys que estiguin trencats. En aquest cas, seran reemplaçats pel mateix producte.

d) En cas de problemes amb productes de terceres parts, www.sananton.com s’acollirà a la política de canvis/devolucions del fabricant o distribuïdor. Informa’t sobre aquesta abans de realitzar la comanda.

e) No pots canviar un producte perquè no era el que pensaves, així que si us plau assegureu-vos de llegir amb detall les especificacions del producte abans de realitzar la teva comanda. En cas de dubte, contacteu amb nosaltres.

f) Les despeses d’enviament són a compte del client llevat que es tracti d’un producte defectuós o error per part nostra.

g) En cas de devolució de l’import, es carregarà al client 5 € en concepte de despeses de gestió i administratives.

h) No ens fem responsables dels enviaments confiscats per la duana o altres entitats similars. Contacta amb els organismes del teu país o zona per ampliar la informació sobre el producte que vols adquirir, en cas de dubte.

i) Totes les devolucions han de ser prèviament autoritzades per www.sananton.com Per això, envieu-nos un email indicant els motius de la devolució i us enviarem el més aviat possible un codi d’autorització que haurà de figurar al paquet. Un cop rebut el paquet, us confirmarem per email si la devolució ha estat acceptada o rebutjada.

4. GARANTIA

www.sananton.com garanteix el producte en els termes establerts legalment. La responsabilitat total de www.sananton.com per qualsevol concepte, no excedirà, en cap cas, del valor total de la mercaderia defectuosa subministrada. No s’hi inclouen les deficiències ocasionades per negligències, cops, ús o manipulacions indegudes, tensió no idònia, instal·lació incorrecta, ni materials sotmesos a desgast pel seu ús normal.

5. IMPOSTOS

Tots els nostres preus són amb l’IVA inclòs.

6. LEGISLACIÓ APLICABLE. SUBMISSIÓ A FUR

6.1. Aquest contracte es regeix per la legislació espanyola, la qual és aplicable en allò que no disposa aquest contracte en matèria d’interpretació, validesa i execució.

6.2. Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de SEVILLA per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.